Υπολογισμός αριθμού SMS για κάθε μήνυμα

Το SMS (Short Message Service) είναι μια υπηρεσία σύντομων (με λίγους χαρακτήρες) μηνυμάτων.

GSM 03.38

Αυτό σημαίνει ότι με το σύστημα GSM 03.38 που χρησιμοποιεί η πλατφόρμα μας, αν γράψουμε ένα μήνυμα 160 χαρακτήρων (προσοχή στις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο θέμα με τίτλο [7bit GSM 03.38 character table]) θα χρειαστεί 1 SMS.

Στις καθημερινές μας ανάγκες όμως, πολλές φορές, χρειάζεται να γράφουμε κείμενο μεγαλύτερο από 160 χαρακτήρες. Η πλατφόρμα αποστολής μηνυμάτων σας επιτρέπει να στέλνετε μηνύματα έως και 1224 χαρακτήρες (ή 8 SMS). Αυτό σημαίνει ότι, αντί να κόψετε το μήνυμα που θέλετε να στείλετε πχ. σε 2 κομμάτια και να στείλετε από μόνοι σας 2 SMS, υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης αυτών των 2 και αποστολή τους ως concatenated ή long SMS, όπως λέγεται στην ορολογία των SMS.
Για να γίνει όμως αυτή η σύνδεση και ο παραλήπτης να έχει το μήνυμα ολόκληρο σαν να λάμβανε 1 SMS, απαιτούνται μερικά bytes από κάθε SMS.
Άρα, όταν υπερβούμε τους 160 χαρακτήρες, το κάθε SMS που θα καταναλώνεται, δε θα χωρά 160, αλλά 153 χαρακτήρες από το κείμενό μας.

Από τα παραπάνω προκύπτει:

Μήνυμα έως και 160 χαρακτήρες = 1 SMS των 160 χαρακτήρων
Μήνυμα > 160 χαρακτήρες = 2 ή περισσότερα SMS των 153 χαρακτήρων

Έως και 160 χαρακτήρες = 1 SMS (1 * 160)

Έως και 306 χαρακτήρες = 2 SMS (2 * 153)

Έως και 459 χαρακτήρες = 3 SMS (3 * 153)

Έως και 612 χαρακτήρες = 4 SMS (4 * 153)

Έως και 765 χαρακτήρες = 5 SMS (5 * 153)

Έως και 918 χαρακτήρες = 6 SMS (6 * 153)

Έως και 1071 χαρακτήρες = 7 SMS (7 * 153)

Έως και 1224 χαρακτήρες = 8 SMS (8 * 153)
			

Προσοχή λοιπόν στην ένδειξη της εφαρμογής αποστολής SMS. Στο κάτω μέρος του κειμένου που γράφουμε φαίνεται πόσα SMS θα χρεωθούμε για το κείμενο που έχουμε γράψει.

 

Unicode

Η πλατφόρμα μας υποστηρίζει και την αποστολή Unicode SMS (multi-alphabet support). Αυτός ο τύπος μπορεί να περιέχει οποιοδήποτε χαρακτήρα unicode. Στο παρακάτω link φαίνονται όλοι οι Unicode χαρακτήρες:

http://www.unicode.org/Public/UCD/latest/ucd/UnicodeData.txt

Με αυτόν τον τύπο μπορείτε να στέλνετε κυριλικούς, αραβικούς χαρακτήρες κοκ, που δε μπορούν να σταλούν με τον τύπο GSM. Το αντίκτυπο είναι ότι ο κάθε χαρακτήρας καταναλώνει 2 bytes, με συνέπεια το SMS να χωρά ΜΟΝΟ 70 χαρακτήρες. Για περισσότερους από 70 χαρακτήρες το κάθε SMS χωρά 67 χαρακτήρες.


Μήνυμα έως και 70 χαρακτήρες = 1 SMS των 70 χαρακτήρων
Μήνυμα > 70 χαρακτήρες = 2 ή περισσότερα SMS των 67 χαρακτήρων

Έως και 70 χαρακτήρες = 1 SMS (1 * 70)

Έως και 134 χαρακτήρες = 2 SMS (2 * 67)

Έως και 201 χαρακτήρες = 3 SMS (3 * 67)

Έως και 268 χαρακτήρες = 4 SMS (4 * 67)

Έως και 335 χαρακτήρες = 5 SMS (5 * 67)

Έως και 402 χαρακτήρες = 6 SMS (6 * 67)

Έως και 469 χαρακτήρες = 7 SMS (7 * 67)

Έως και 536 χαρακτήρες = 8 SMS (8 * 67)
			

Δείτε πώς μπορείτε να αποστείλετε μαζικά SMS μέσω της πλατφόρμας του LiveAll.eu

Αποστολή SMS

All rights reserved, Powered by Terracom






Scroll to Top