Αποστολή SMS μέσω E-mailΤώρα πλέον μπορείτε να στείλτε μαζικά μηνύματα με ένα απλό email από τον αγαπημένο σας email client.

Τo email σας πρέπει να σταλεί στην διεύθυνση send(at)mail2sms.liveall.eu

To Θέμα του email πρέπει να είναι sms

Το Body (Σώμα) του email που θα αποστείλετε πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή.

Μεταβλητή Περιγραφή
{apitoken}: Το apitoken που έχετε στο liveall.eu και μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ
{sender}: Το όνομα που θέλετε να εμφανίζεται στο κινητό των παραληπτών
{to}: Τα τηλέφωνα των παραληπτών διαχωρισμένα με κόμμα ','
{message}: Το κείμενο του μηνύματος που θέλετε να στείλετε σε μια γραμμή (xωρίς χρήση του Enter)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το apitoken θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ενεργό λογαριασμό του LiveAll.eu και να υπάρχουν διαθέσιμα credits σε αυτόν αλλιώς η αποστολή των μηνυμάτων θα αποτύχει.

Ας δούμε παρακάτω το σχετικό παράδειγμα που μας επιτρέπει την αποστολή SMS από email:


From:auser(at)terracom.gr
To: send(at)mail2sms.liveall.eu
Subject: sms

{apitoken}: YOUR_API_TOKEN
{sender}: asendername
{to}: 306945123456,306978456789,306944654987,306932568954
{message}: Δοκιμαστικό μήνυμα

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το μέγεθος της τιμής στο πεδίο Sender πρέπει να είναι το πολύ 11 χαρακτήρες, αλλιώς εάν είναι μεγαλύτερο τότε το σύστημα αυτόματα θα το "κόψει" στο επιτρεπόμενο μέγεθος.
Τα τηλεφωνικά νούμερα στα οποία θα αποσταλεί το μήνυμα σας πρέπει πάντα να έχουν μπροστά τον κωδικό της χώρας για τις περιπτώσεις εκτός Ελληνικών και Κυπριακών αριθμών.

Επίσης, η κωδικοποίηση του email πρέπει να είναι υποχρεωτικά σε μορφή UTF-8 ή ISO-8859-7 όταν το μήνυμα που θα σταλεί είναι στην ελληνική γλώσσα.

Δείτε ακόμηΑποστολή SMS μέσω Web applicationΑποστολή SMS μέσω PHP LibraryΑποστολή SMS μέσω SMPP GatewayΑποστολή SMS από γραμμή εντολώνΑποστολή SMS μέσω HTTP APIΑποστολή SMS από τρίτες εφαρμογές

All rights reserved, Powered by Terracom


Scroll to Top