Αποστολή SMS από γραμμή εντολώνΆλλος ένας ιδιαίτερος τρόπος (και πολύ χρήσιμος) αποστολής SMS που προσφέρει το liveall.eu, είναι και η αποστολή από command-line (γραμμή εντολών).

Συγκεκριμένα, μπορείτε από δικά σας batch files (που κάνουν κάποια περιοδική εργασία όπως backup και πολλά άλλα), από εφαρμογές δικές σας ή τρίτων και γενικά από οπουδήποτε να στείλετε SMS μέσω του liveall.eu. Οι πιθανές χρήσεις είναι ειδοποίηση εκτέλεσης, επιτυχής εκτέλεσης, αποτυχίας εκτέλεσης, ειδοποίησης μετά από κάποια συνθήκη κοκ.

Το βοηθητικό πρόγραμμα που σας επιτρέπει την αποστολή από command-line, αποτελείται από 2 αρχεία:

  το sendliveallSMS.CMD που αυτό καλούμε για να τρέξουμε την εφαρμογή και

 το sendliveallSMSc.js που αποτελεί την εφαρμογή.

Η αρχή λειτουργίας του είναι πολύ απλή και χρησιμοποιεί το HTTP API για την αποστολή των SMS. Αποστέλλεται 1 ή περισσότερα SMS για κάθε κλήση που κάνουμε στο πρόγραμμα.

Εάν εκτελέσετε το πρόγραμμα χωρίς ή με ελλιπείς παραμέτρους, τότε θα σας εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα:

Παρακάτω φαίνονται οι παράμετροι εκτέλεσης του προγράμματος με τη σειρά:


<destination-number(s)> κινητό(ά) τηλ. παραλήπτη του SMS (ΠΡΟΣΟΧΗ: εκτός από Ελληνικούς και Κυπριακούς αριθμούς που δεν είναι αναγκαίο, θα πρέπει να προστίθεται ο κωδικός χώρας του κινητού. πχ. για Ιταλία 39)
<sender-name> όνομα αποστολέα (maximum 11 χαρακτήρες. Δεν επιτρέπεται να βάλουμε αριθμό τηλ.)
<"sms-message" | -f"filename"> Εδώ, επιλέγετε μεταξύ 2 περιπτώσεων. α) αν θέλετε να ορίσετε το κείμενο του SMS από την γραμμή εντολών (οπότε απλώς περικλείετε το κείμενο ανάμεσα σε εισαγωγικά ") ή β) αν έχετε το κείμενο αποθηκευμένο σε text αρχείο, οπότε γράφετε -f"onoma_arxeiou". Παραδείγματα φαίνονται παρακάτω.
<apitoken> το apitoken που σας αντιστοιχεί για το liveall.eu. Μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ
[-encMsgFileEncoding] (προαιρετική) κωδικοποίηση χαρακτήρων του αρχείου εισόδου (σε περίπτωση που επιλέξετε -f"filename" για την πηγή του κειμένου). πχ.: -encYTF-8 για αρχείο UTF-8 encoded.
[-prc<price list category>]; (προαιρετική) επιλογή τιμολογιακής κατηγορίας. Αν την παραλήψετε ή την ορίσετε σε 0 (δηλαδή: -prc0), τότε το SMS θα σταλεί με την κανονική τιμολογιακή κατηγορία. Αν πχ. την ορίσετε σε 1 (-prc1), τότε θα σταλεί με την low cost τιμολογιακή κατηγορία.

Τα μηνύματα με το αποτέλεσμα της εκτέλεσης είναι αυτά που επιστρέφει ο server (περίπτωση SMS HTTP API):

sendliveallSMS.CMD 306912345678 myname "Hello there" MY_64_CHARACTER_APITOKEN

(απλή περίπτωση όπου το κείμενό μας "Hello there" το δίνουμε κατευθείαν στην γραμμή εντολών)

sendliveallSMS.CMD 306912345678,6912345567 myname -f"SMSText.txt" MY_64_CHARACTER_APITOKEN -encISO-8859-7

(περίπτωση που το κείμενο του SMS είναι αποθηκευμένο στο αρχείο SMSText.txt και η κωδικοποίηση του αρχείου είναι σε ANSI - "ISO-8859-7")

sendliveallSMS.CMD 306912345678 myname -f"SMSText.txt" MY_64_CHARACTER_APITOKEN -encUTF-8

(περίπτωση που το κείμενο του SMS είναι επίσης στο αρχείου κειμένου SMSText.txt, αλλά το αρχείο έχει κωδικοποίηση UTF-8. Σε αυτή την περίπτωση η εντολή -encUTF-8 μπορεί να παραληφθεί)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί χρήστες προσπαθούν να στείλουν ελληνικούς χαρακτήρες μέσα από κάποιο batch file ή από κάποια εφαρμογή πιθανώς, καλώντας το sendliveallSMS.CMD. Αυτό δεν είναι δυνατό, λόγω της διαφοράς στο encodation του batch file (Windows ANSI) και του command line (MS-DOS Greek 737). Γι' αυτό το λόγο, προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης του μηνύματος σε εξωτερικό αρχείο όπου εκεί, μπορούμε να ορίσουμε τι codepage θα έχει το αρχείο αυτό. Έτσι, γίνεται να στέλνουμε SMS με ελληνικούς χαρακτήρες μέσω command line.

Κατεβάστε το βοηθητικό utility για αποστολή από command-line

Βοηθητικό Utility

Δείτε ακόμηΑποστολή SMS μέσω Web applicationΑποστολή SMS μέσω PHP LibraryΑποστολή SMS μέσω SMPP GatewayΑποστολή SMS από HTTP APIΑποστολή SMS από EmailΑποστολή SMS από τρίτες εφαρμογές

All rights reserved, Powered by Terracom


Scroll to Top