Χρήσιμα Εργαλεία LiveAll.eu

HLR LookUp - Blacklists

sms marketing uses

HLR LookUp

Με την επιλογή HLR LookUp μπορείτε να βρείτε διάφορες πληροφορίες για κάποιον συγκεκριμένο αριθμό κινητής τηλεφωνίας.

sms marketing uses

Bulk Contacts Blacklist

Με την επιλογή Blacklist Contacts μπορείτε να μεταφέρετε μαζικά τηλεφωνικούς αριθμούς σε blacklist ώστε να μην τους στέλνετε μελλοντικά SMS.

Δείτε τις σχετικές τιμές και υπολογίστε πόσα SMS μπορείτε να στείλετε με βάση το budget που διαθέτετε

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

 HLR LookUp

Πατώντας στην καρτέλα Εργαλεία, εμφανίζεται menu με τρεις συγκεκριμένες επιλογές. Οι δύο πρώτες επιλογές HLR Number LookUp και HLR Num LookUp Log σας δίνουν τη δυνατότητα να βρείτε μαζικά πληροφορίες για τηλεφωνικούς αριθμούς, όπως το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που ανήκει, τη χώρα κλπ. (Ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται μέσα στην πλατφόρμα ώστε να καταχωρήσετε σωστά τους αριθμούς προτού γίνει ο έλεγχος.)

 Bulk Contacts Blacklist

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να στέλνετε SMS σε κάποια συγκεκριμένη επαφή (ή εφόσον ο ίδιος χρήστης σας το έχει ζητήσει), μπορείτε να την καταχωρήσετε σε blacklist, πατώντας στην καρτέλα Blacklist Contacts .

Καταχωρήστε τους αριθμούς και πατήστε Blacklist Numbers. Σε περίπτωση που είναι ήδη σε blacklist, θα λάβετε σχετική ειδοποίηση. Παράλληλα, μόλις ένας αριθμός καταχωρηθεί σε blacklist, θα εμφανίζεται στην καρτέλα επαφών μέσα σε μωβ πλαίσιο

All rights reserved, Powered by Terracom


Scroll to Top