Ρυθμίσεις παραμέτρων σύνδεσης myschool με το Liveall.eu

Πως θα παραμετροποιήστε το myschool ώστε να στέλνετε SMS μέσα από το liveall.eu

Οδηγός συμπλήρωσης των παραμέτρων στο myschool.sch.gr

Αφού συνδεθείτε με το λογαριασμό σας στο myschool.sch.gr (απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε δημιουργήσει πρώτα λογαριασμό στο LiveAll.eu) θα πρέπει να μεταβείτε στις ρυθμίσεις της εφαρμογής. Στις ρυθμίσεις για την αποστολή των SMS θα δείτε κάτι όπως το παρακάτω:

  • Επιλέξτε σαν τρόπο αποστολής το [Authorization Key]
  • Στο πεδίο URL συμπληρώστε με το παρακάτω URL:
    https://sms.liveall.eu/apiext/Sendout/SendSMS
  • Στο πεδίο Authorization Key (τίτλος παραμέτρου) συμπληρώστε την τιμή: apitoken (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Χωρίς κάποιο space / κενό χαρακτήρα στο τέλος ή στην αρχή) και στην τιμή παραμέτρου, το HTTP API TOKEN (1) που θα βρείτε όταν συνδεθείτε στο Liveall.eu, στη σελίδα www.liveall.eu/user
  • Στο πεδίο Μεταβλητή εμφάνισης αποστολέα (from) συμπληρώστε με: senderid (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Χωρίς κάποιο space / κενό χαρακτήρα στο τέλος ή στην αρχή) και στην τιμή παραμέτρου (2), τον αποστολέα που επιθυμείτε (Μέχρι 11 λατινικούς χαρακτήρες).
  • Στο πεδίο Μεταβλητή εμφάνισης παραλήπτη (to) συμπληρώστε με: destination (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Χωρίς κάποιο space / κενό χαρακτήρα στο τέλος ή στην αρχή)
  • Στο πεδίο Μεταβλητή μηνύματος (msg) συμπληρώστε: message (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Χωρίς κάποιο space / κενό χαρακτήρα στο τέλος ή στην αρχή)
  • Στο πεδίο Μήκος Μηνύματος (3), συμπληρώνετε το maximum μήκος (χαρακτήρες) που επιτρέπεται στο κείμενο του SMS. Όπως φαίνεται ΕΔΩ, ο μέγιστο αριθμός για το Liveall.eu μπορεί να είναι έως και 1224 χαρακτήρες (8 SMS).

Να σημειωθεί πως για τεχνική υποστήριξη όσον αφορά την εφαρμογή myschool θα πρέπει να απευθύνεστε στο https://myschool.sch.gr. Στη σελίδα αυτή υπάρχει σχετική αναφορά για τηλεφωνική υποστήριξη ή online support.

Για απορίες που ενδέχεται να έχετε σχετικά με το λογαριασμό σας στο Liveall.eu μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με το Live chat (εμφανίζεται στο κάτω δεξιό μέρος του site μας), μέσω της φόρμας επικοινωνίας (https://www.liveall.eu/contact-form) ή στο 26510 94333.

All rights reserved, Powered by Terracom


Scroll to Top