Αποστολή προσωποποιημένων μηνυμάτων μέσω LiveAll.eu

Στείλτε προσωποποιημένα μηνύματα σε συνεργάτες, επιχειρήσεις, πελάτες και επαγγελματίες

Προσωποποιημένα μηνύματα

 

Το Liveall.eu σας παρέχει τη δυνατότητα αποστολής προσωποποιημένων μηνυμάτων προς τους πελάτες σας, μαθητές ,μέλη σας κτλ. Η φιλοσοφία της μεθόδου αυτής χωρίζεται σε 2 βήματα.

 Εισαγωγή/ενημέρωση επαφών από το clipboard, από αρχείο CSV ή Excel

 Σύνθεση του κειμένου του μηνύματος (SMS ή Viber) προσθέτοντας τις μεταβλητές των πεδίων

 

sms marketing uses

Εισαγωγή/ενημέρωση επαφών

Σχετικές οδηγίες που περιγράφουν τη διαδικασία της εισαγωγής μπορείτε να βρείτε παρακάτω

Εισαγωγή/ενημέρωση επαφών

Διευκρινίζοντας κάποιες λεπτομέρειες, τονίζουμε πως, στα πεδία Custom field 1 έως & 4 μπορούμε να καταχωρήσουμε τα δεδομένα που είναι διαφορετικά για κάθε παραλήπτη, πχ. για περιπτώσεις ασφαλιστηρίων θα μπορούσατε να εισάγετε τον Αριθμό συμβολαίου, αριθμό πινακίδας, ποσό πληρωμής, ημερομηνία λήξης, custom link και ότι άλλο θα μπορούσατε να αποθηκεύσετε, ώστε να το συμπεριλάβετε στο κείμενο του μηνύματος.

sms marketing uses

Συνεπώς, όπως περιγράφεται και στην παραπάνω εικόνα, στη στήλη F θα μπορούσαμε να εισάγουμε τον αριθμό πινακίδας, στη G το ποσό πληρωμής και στην H την ημερομηνία λήξης.

Σύνθεση του κειμένου του μηνύματος με τις απαραίτητες μεταβλητές

Εφ’ όσον τώρα έχουμε τα σωστά δεδομένα στις επαφές μας, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη σύνθεση του κειμένου του μηνύματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! – Ο μηχανισμός των προσωποποιημένων μηνυμάτων λειτουργεί μόνο αν οι επαφές είναι σωσμένες στο σύστημα του Liveall.eu. Δε λειτουργεί δηλαδή για τις περιπτώσεις που στέλνουμε με χειροκίνητη εισαγωγή των παραληπτών.

Ένα παράδειγμα κειμένου φαίνεται στις παρακάτω εικόνες:

Παραμετρικό μήνυμα liveall.eu

Παραμετρικό μήνυμα liveall.eu μέρος 2

Όπως παρατηρείτε, υπάρχει το στατικό κείμενο στο μήνυμα, όπως το: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η ασφάλεια….» και οι μεταβλητές, οι οποίες αντλούν τα δεδομένα από τη βάση δεδομένων (επαφές) του Liveall.eu.

Αν προσέξατε, υπάρχουν και οι ειδικές μεταβλητές {%firstname:klitiki} & {%surname:klitiki} που δεν θα εισάγουν ακριβώς το όνομα και επίθετο της επαφής όπως το έχετε κάνει εισαγωγή, αλλά θα προσθέσει την κλιτική φωνή του ονόματος. Για παράδειγμα, το όνομα Γιώργος θα το μετατρέψει σε Γιώργο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τη σωστότερη λειτουργία της κλιτικής φωνής, καλύτερα να έχετε τα ονόματα τονισμένα. Αυτό γιατί, στις περιπτώσεις τονισμού στην παραλήγουσα, αν δεν υπάρχει τόνος το αντρικό όνομα που τελειώνουν σε (ος) που προκύπτει δε θα είναι με το σωστό γράμμα στο τέλος. Ο μηχανισμός μετατροπής σε κλιτική φωνή δε θα μπορεί να καταλάβει ποια συλλαβή τονίζεται στο όνομα.

πχ. Πάνος μετατρέπεται σε Πάνο
ενώ ΠΑΝΟΣ μετατρέπεται σε ΠΑΝΕ

Σε περιπτώσεις μη τονισμού στην παραλήγουσα, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα
πχ. Χαρίλαος μετατρέπεται σε Χαρίλαε
και ΧΑΡΙΛΑΟΣ μετατρέπεται σε ΧΑΡΙΛΑΕ

Αν υποθέσουμε πως τα πεδία για κάποια επαφή έχουν τις παρακάτω τιμές:

{%title}: Αγαπητέ
{%firstname}: Γιάννης
{%surname:}: Παπαδόπουλος
{%cfield1}: ΑΑΑ1234
{%cfield2}: 167
{%cfield3}: 02/Μαρ/22

Έτσι αν ακολουθήσουμε αυτές τις οδηγίες, τελικώς θα προκύψει ένα κείμενο που θα σταλεί στο κινητό του παραλήπτη, όπως πχ. το παρακάτω:

Αγαπητέ Γιάννη Παπαδόπουλε,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η ασφάλεια του αυτοκινήτου σας με πινακίδα: ΑΑΑ1234 λήγει την 02/Μαρ/22 και το ποσό ανανέωσης είναι 167

All rights reserved, Powered by Terracom


Scroll to Top