Προγραμματισμένη αποστολή SMS μέσω του LiveAll.eu

Κάντε "αντάρτικο" marketing ακόμα και όταν κοιμάστε!

Προγραμματισμένες αποστολές SMS

 

Προκειμένου να προγραμματίσετε SMS ώστε να σταλούν σε μεταγενέστερο χρόνο, από τη βασική καρτέλα "Αποστολή SMS", επιλέξτε "Χρονοπρογραμματισμένη αποστολή". Ένα πλαίσιο θα εμφανιστεί, όπου και μπορείτε να εισάγετε την επιθυμητή ημερομηνία και ακριβή ώρα αποστολής. (Δείτε στη σχετική εικόνα)

Αφού επιλέξετε τους αριθμούς στους οποίους θέλετε να στείλετε το SMS, και πληκτρολογήσετε το σχετικό κείμενο, μπορείτε να ορίσετε το χρόνο αποστολής. Μόλις πατήσετε "Αποστολή SMS", ένα αναδυόμενο παράθυρο θα εμφανιστεί με όλες τις σχετικές τελικές λεπτομέρειες, προτού στείλετε το SMS.

 

sms marketing uses

Δείτε τα προγραμματισμένα SMS

Σε περίπτωση που έχετε προγραμματίσει SMS για μελλοντική αποστολή, μπορείτε να δείτε την πλήρη λίστα με τις χρονοπρογραμματισμένες αποστολές. Στον πίνακα αυτό έχετε αναλυτικά στοιχεία που αφορούν στην ακριβή ημερομηνία και ώρα αποστολής SMS, στο συνολικό αριθμό παραληπτών για κάθε SMS, στο είδος τιμολόγησης (normal, low cost) κλπ.

Παράλληλα, μπορείτε να δείτε το SMS που έχετε προγραμματίσει για αποστολή, πατώντας στο σχετικό εικονίδιο κάτω από την Επικεφαλίδα "Κείμενο".

All rights reserved, Powered by Terracom


Scroll to Top