Αποστολή SMS μέσω της πλατφόρμας LiveAll.eu

Στείλτε SMS σε συνεργάτες, επιχειρήσεις, πελάτες και επαγγελματίες

Αποστείλετε SMS μέσω του LiveAll.eu

 

Η βασικότερη λειτουργία του LiveAll.eu δε θα μπορούσε ασφαλώς παρά να είναι η αποστολή μαζικών μηνυμάτων. Ξεκινήστε από την καρτέλα «Αποστολή SMS», όπου έχετε 3 βασικές επιλογές:

 Χειροκίνητη Εισαγωγή SMS

 Εισαγωγή τηλεφωνικών αριθμών από τη λίστα επαφών σας

 Εισαγωγή αριθμών από την ομάδα επαφών

Αφού λοιπόν καταχωρήσετε τους αριθμούς στους οποίους επιθυμείτε να στείλετε SMS, πατήστε «Προετοιμασία αριθμών». Αμέσως, βλέπετε στοιχεία που αφορούν τους τηλεφωνικούς αριθμούς και τη χώρα από την οποία προέρχονται.

 

sms marketing uses

Δείτε τις σχετικές τιμές και υπολογίστε πόσα SMS μπορείτε να στείλετε με βάση το budget που διαθέτετε

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Αποστολέας SMS

Υπάρχουν 2 επιλογές για τον αποστολέα: i) Alphanumeric (Αλφαριθμητικό) ή ii) Numeric (αριθμός - στην παρούσα φάση δεν υποστηρίζεται).
Το μέγιστο μήκος του Alphanumeric αποστολέα είναι 11 λατινικοί χαρακτήρες και οι αποδεκτοί χαρακτήρες πρέπει να είναι μεταξύ αυτών που ακολουθούν:

A-Z a-z 0-9 - . ! # % & ( ) < >

2 επιλογές αποστολής SMS

 GSM SMS

Στην περίπτωση που το σύστημα αποστολής που χρησιμοποιεί η πλατφόρμα μας οριστεί σε GSM 03.38 , αν γράψετε ένα μήνυμα 160 χαρακτήρων θα χρειαστεί 1 SMS. Εάν λοιπόν επιθυμείτε να στείλετε μήνυμα με περισσότερους χαρακτήρες, τότε ο παραλήπτης θα λάβει ολόκληρο το μήνυμα αλλά θα χρεωθείτε για περισσότερα SMS, ανάλογα με τον αριθμό τον χαρακτήρων που έχετε υπερβεί. Μπορείτε να ελέγχετε τον αριθμό των απαιτούμενων SMS από τη σχετική ένδειξη στην εφαρμογή (π.χ.Αριθμός απαιτούμενων SMS: 3)

 Unicode SMS

Η πλατφόρμα LiveAll.eu υποστηρίζει παράλληλα και την αποστολή Unicode SMS (multi-alphabet support). Θα διαπιστώσετε πως μόλις κάνετε κλικ σε αυτή την επιλογή, το μέγιστο μήκος του SMS είναι πλέον 70 χαρακτήρες. (Χαρακτ. που απομένουν: 70). Η ουσιώδης διαφορά είναι πως με αυτόν τον τύπο μπορείτε να στέλνετε κυριλικούς, αραβικούς χαρακτήρες κοκ, που δε μπορούν να σταλούν με τον τύπο GSM.

Υπολογίστε τον αριθμό SMS για κάθε μήνυμα που θα στείλετε

Υπολογισμός αριθμού SMS

Αποστολή web sms μέσω της εφαρμογής LiveAll.eu

Εφόσον έχετε επιλέξει τις επαφές στις οποίες θα αποστείλετε τα SMS καθώς και τις αντίστοιχες επιλογές normal cost/ low cost, unicode ή GSM SMS, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το μήνυμά σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες μεταβλητές μέσα στο μήνυμά σας (όπως π.χ. Όνομα, επωνυμία, email κλπ) καθώς και να επιλέξετε αποστολή από κάποιο πρότυπο (template που θα έχετε ήδη δημιουργήσει). Επίσης, μπορείτε να συμπεριλάβετε στα μηνύματά σας επιλογή ώστε να μπορεί ο παραλήπτης του SMS να διαγραφεί από τη λίστα επαφών σας εφόσον επιθυμεί να μη λαμβάνει στο μέλλον τα μηνύματά σας.

All rights reserved, Powered by Terracom


Scroll to Top